"האיש ששתל עצים": למה צריך עצים?

ז'ן ז'יונו

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

בפתיחת הפעילות השמיעו לתלמידים את שיר בוקר, במילותיו של נתן אלתרמן ובלחנו של דניאל סמבורסקי (מומלץ גם להקרין את המילים).

 

שאלות

התמקדו בבתים 2–4. מהן הפעולות שהחלוצים עושים בכדי ליישב את הארץ? ערכו רשימה על הלוח, תוך מיון הפעולות לשני טורים:

  • בטור אחד ציינו את הפעולות הנעזרות בטבע, מעצימות אותו ורותמות אותו כחלק ממעשה ההתיישבות (למשל: חרישה, נטיעה, שתילת גנים ודגן). בטור השני ציינו את הפעולות העומדות כנגד הטבע הקיים ומשנות אותו (למשל: הלבשת שלמת בטון ומלט, ייבוש הביצות, חציבת דרך במדבר, בנייה).
  • מדוע שני סוגי הפעולות הללו חשובים להקמת המדינה? מה היה חסר בארץ לו היו החלוצים נמנעים מכל אחד מן הסוגים?

 

כעתה הקרינו מודעה של עיריית תל אביב הקוראת לנטיעת עצים בעיר.

במודעה מוזכרות סיבות שונות לחשיבותם של העצים בעיר. מנו אותן, והוסיפו עוד סיבות בעקבות מה שידוע לכם מבחינה מדעית.

שתף תמונה

שתף משחק

"האיש ששתל עצים": למה צריך עצים?

 / 

ז'ן ז'יונו