"האיש ששתל עצים": חידונים מסכמים

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

סמנו את התכונות המתאימות

השינויים שחולל אלזאר בופייה

שתף תמונה

שתף משחק

"האיש ששתל עצים": חידונים מסכמים

 /