אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997009451972405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
ראש השנה: בחזרה לעתיד
החלון הקודם
הספרייה הלאומית – מבט לעתיד

<iframe width="960" height="960" data-original-width="1557" data-original-height="1557" src="https://www.thinglink.com/card/1592962097623334915" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://app.widgets.thinglink.com/accessibility/1592962097623334915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

חלפה שנה, ומה השתנה?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="960" height="960" data-original-width="1557" data-original-height="1557" src="https://www.thinglink.com/card/1592962097623334915" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://app.widgets.thinglink.com/accessibility/1592962097623334915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

פותחים שנה חדשה של חלונות!

איך התכוננתם לשנת הלימודים? הנערה שבתמונה נמצאת בדיוק על קו התפר שבין החופש הגדול לשנת הלימודים החדשה: על שולחנה מונחת חוברת עבודה לימי הקיץ, והיא עסוקה בהכנות לקראת שנת הלימודים העומדת בפתח. במבט ראשון, הנערה שבתמונה נראית בדיוק כמונו, אך אם נתבונן בפרטים, נגלה שהתמונה לא צולמה בזמן האחרון, אלא לפני יותר מ-50 שנה!

תחילת שנת הלימודים היא הזדמנות לדבר על התחלות, על מעברים ועל השינויים המתחוללים בנו משנה לשנה.

חדדו את העיפרון, לחצו על הלחצנים והצטרפו אלינו.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997009451972405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל