שתי הבטחות לשני עמים

מסמכי המדיניות שפרסמה בריטניה בנוגע לארץ ישראל נתקלו בהתנגדות יהודית וערבית גם יחד. אלו ואלו ראו בהם בגידה

עצרת המונית בחיפה נגד הספר הלבן הבריטי

במשך השנתיים שקדמו להצהרת בלפור, שראתה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, התנהלו מגעים בין בריטניה למנהיגי העולם הערבי. בריטניה ביקשה מהם סיוע במלחמה נגד העותְ'מאנים. בתמורה לסיוע הבטיחו הבריטים עזרה בהקמת מדינה ערבית בתחומי "סוריה הגדולה", הכוללת גם את ארץ ישראל.

אותו חבל ארץ שהובטח ליהודים, הובטח על ידי הבריטים גם לערבים.

ביקשו עזרה, הבטיחו תמורה. שליט החִג'אז, חוסיין בן עלי, מגיע לירושלים בליווי הצבא הבריטי

במהלך שנות המנדט התאמצו הבריטים להוכיח שהבטחתם ליהודים והבטחתם לערבים אינן סותרות זו את זו, אך שום צד לא השתכנע. "תמיד היה פער בין התוכן שאנחנו ייחסנו להצהרת בלפור ובין התוכן שהממשלה ייחסה [לה]. הרצונות של העם היהודי ושל הממשלה האנגלית לא יכלו לעלות בקנה אחד", הסביר בן-גוריון. ערביי הארץ, מצידם, ניהלו מהיום הראשון מלחמה במה שהם ראו כגֶזֶל אדמתם לטובת "המטרות הציוניות והקולוניאליסטיות".

כל אחד משלושת גלי האלימות והפְּרעות מצד הערבים נענה בצורת "ספר לבן", שבו ביקשו הבריטים להוכיח שהם נאמנים להתחייבויותיהם.

חיילים בריטים מְפנים מחסום ערבי שנועד לפגוע בהם בשנות "המרד הערבי הגדול"

בחלוף השנים נטו "הספרים הלבנים" יותר ויותר לטובת הצד הערבי. כך, למשל, ב"ספר הלבן" משנת 1922 נכתב שעלייה יהודית לארץ תוּתר בתנאי ש"כַּמוּתָה תתאים להמצאת עבודה ודירות בארץ"; בשנת 1930 נאמר שכל עוד יש אבטלה ערבית, לא תותר עלייה יהודית; וב"ספר הלבן" משנת 1939 נקבע כי העלייה תוגבל ל-75,000 איש בלבד בחמש שנים ללא תנאים. גם ההצהרה באשר למחויבות הבריטים להקמת מדינה יהודית הפכה להתחייבות להקמת מדינה דו-לאומית או לחלוקת הארץ.

היישוב היהודי התנגד חריפוֹת ל"ספרים הלבנים", בעיקר לאחרון שבהם. הפגנות, שביתות, כרזות ומאמרים חברו למאמצים מדיניים, למאבק מזוין ולהרחבת ההעפלה וההתיישבות.

אלא שאם הבריטים חשבו לפייס את הערבים, התברר שגם זה לא צלח: הוועד הערבי העליון פסק בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים: "הערבים מתנגדים למולדת לאומית יהודית[...] פלסטין היא ערבית יותרמ-1,300 שנה".

דחייה יהודית וערבית. כותרות העיתונים "הארץ" ו"פלסטין" למוחרת פרסום "הספר הלבן" השלישי, 18.5.1939

התגובות ל"ספר הלבן" חיזקו את תחושת הבריטים ששליחותם בארץ ישראל תמה, ושעתידה יוכרע בידי שני העמים הנאבקים עליה, שאף אחד מהם לא נזקק להבטחה בריטית כדי להאמין שהיא שייכת לו.

כדאי להיות מעודכנים!
להצטרפות לוואטצפ השבועי
עצרת המונית בחיפה נגד הספר הלבן הבריטי
עצרת המונית בחיפה נגד הספר הלבן הבריטי

פרקים נוספים בסדרה

שליט החִג'אז, חוסיין בן עלי, מגיע לירושלים בליווי הצבא הבריטי לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן-צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל, 997009634948605171; חיילים בריטים מְפנים מחסום ערבי שנועד לפגוע בהם בשנות "המרד הערבי הגדול", רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין ארכיון יצחק בן-צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל, 997009636231705171; כותרות העיתונים "הארץ" ו"פלסטין" למוחרת פרסום "הספר הלבן" השלישי, 18.5.1939, אוסף העיתונות; עצרת המונית ליד בית הקרנות חיפה כנגד הספר הלבן, שנות ה- 40, נדב מן, ביתמונה. מאוסף אברהם אשכנזי. האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית,990049737840205171

כתיבה והפקה: תהילה ביגמן. איור: עינב ויסמן

דחייה יהודית וערבית. כותרות העיתונים "הארץ" ו"פלסטין" למוחרת פרסום "הספר הלבן" השלישי, 18.5.1939