חזרה לדף הראשי
מערך שיעור
פעילות קבוצתית
מקוןן
תלמידי חטיבת הבינים

העולם החדש של אז

המצאת מנוע הקיטור היה הכוח המניע של המהפכה התעשייתית. באמצעותו הופעלה הרכבת, סמל המהפכה, וכן המכונות במפעלים. בחלק זה התלמידים יכירו את אחד החידושים המרכזיים במהפכה התעשייתית ואת התגובות של אנשים בני הזמן לחידוש הזה. הם יבחנו את דעותיהם של התומכים ושל המתנגדים ויבינו מה החידוש סימל ואילו ערכים נלוו אליו.

קראו את הידיעות העיתונאיות שהתפרסמו בירושלים לפני כ-130 שנה:

להבין

-       איזה חידוש טכנולוגי מתארות הכתבות?

-       סמנו על הטקסט מילים שאינכם מביניםוחפשו אותן במילון. כתבו את המובן המתאים בשוליים.

-       האם הבנתם את המילים "ישיש","עצבון", "גמל" ו"חמר"? אם לא, מצאו את משמעותן.

-       לפי הידיעה השנייה, כמה זמן לקח להגיע מירושליםליפו ברכבת? בדקו באתר רכבת ישראל כמה זמן לוקח היום להגיע מירושלים לתל-אביב (כבראין רכבת ליפו)?

(נדרשת נגישות למילון עברי-עברי, כמו מילוג,  כמו כן רצוי שתהיה נגישות לאינטרנט)

לפרש ולהסיק

-       לפי המתואר בידיעות - מי המרוויחים העיקריים מהשינוי? מיהם המפסידים? סמנו בטקסט משפטים רלוונטיים בצבעים שונים (צבע אחד למרוויחים, צבע שני למפסידים).

-       כיצד מתוארים בידיעה השנייה אלו שמתנגדים לשינוי?

-       לפי הידיעה הראשונה, אילו ערכים מסמלת ההתפתחות הטכנולוגית?

-       האם הכותבים שמחים מהחידוש שהם מתארים? האם הם תמימי דעים? מהם נימוקיהם?

לכתוב

כתבו מכתב תלונה דמיוני של ירושלמיהמתנגד לרכבת. השתמשו בביטויים או ניסוחים המופיעים בכתבות.

No items found.