דף מלווה השתלמות

טקסטורה

בדף זה תוכלו לראות מידע לגבי המפגש הקרוב הכולל חומרי קריאה (במידה ויש) וקישור לזום.

לאחר כל מפגש יעלו לדף החומרים שהוצגו במפגש.

למידע נוסף על ההשתלמות ופירוט המפגשים לחצו כאן

מפגשי עבר
14/2/23
כ"ח אדר
טקסטורה: מפגש שביעי בנושא כלים דיגיטליים

עולם הלמידה משופע בכלים דיגיטליים, רבים מהם יכולים להשתלב בשיעורים במקצועות הרוח ומחוצה להם. במפגש נסקור חלק מהכלים השימושיים היום ונערוך היכרות עם כלי שנמצא בחיתוליו. נחשוב דרכו על השימושים השונים שכלים אלה מאפשרים לנו בהוראה, והאתגרים שהם מביאים איתם למורה וללומדים.

14/2/23
ז' אדר
טקסטורה: מפגש שישי בנושא חקר

המפגש השישי יוקדש להעמקה בנושא הוראה דרך חקר. נחשוב על שימוש באלמנטים ופדגוגיה של חקר במהלך השיעורים ונתנסה בכלים ובפעילויות הקשורות בחקר פרטי מקור וטקסט.

14/2/23
כ"ג בשבט
טקסטורה: מפגש חמישי בנושא דיון

במפגש החמישי נעסוק במאפיינים של דיון טוב, ונתנסה בכלים מגוונים לקיום שיח מעמיק ומקדם למידה בכיתה.

24/1/23
ב' בשבט
טקסטורה: מפגש רביעי בנושא כתיבה

מפגש זה יוקדש לשיטת 'כתיבה לחשיבה', שיטה המגיעה מקולג' בארד בניו יורק ועוסקת בכלים ומתודות מתקדמות לכתיבה.

המרכז ללימודי רוח בשיתוף תיכון יאסא בירושלים, מקיים השתלמויות של 30 שעות בקיץ ולאורךהשנה להתנסות ולימוד השיטה.

המפגש הקרוב יאפשר טעימה קטנה מתוך התרגילים.

קישור למצגת
10/1/23
י"ז טבת
טקסטורה: מפגש שלישי בנושא קריאה

במפגש השלישי בהשתלמות נמשיך לעסוק בנושא הקריאה. נכיר שיטות לקריאה בעל פה בכיתה, נעסוק בפיגומים לקריאה של המורה והתלמידים ונחשוב על האופן בו קריאה יוצרת למידה בטקסטים מוסגים שונים.

קישור למצגת
13/12/22
י"ט כסלו
טקסטורה: מפגש שני בנושא קריאה

המפגש השני יוקדש לנושא הקריאה. בתחילתו, נעסוק בהתמודדות של תלמידים עם קריאת טקסטים ראשוניים. בהמשך נבחן דרכים שונות לקריאת טקסט בכיתה ונדון בהתאמת הטקסט ואופני הקריאה לרמת המיומנויות של הלומדים.

29/11/2022
ה' כסלו
טקסטורה: מפגש פתיחה והיכרות

מפגש פתיחת ההשתלמות יוקדש להדגמה חוויתית של שיעור לדוגמה במקצועות הרוח אשר במרכזו עומדים טקסטים . השיעור יציג חלק משיטות ההוראה שההשתלמות תעסוק בהן. במהלך המפגש נערוך היכרות בין המשתלמים ונציג את מבנה ההשתלמות.

אודות ההשתלמות
29/11/22 | ה' כסלו

פתיחה והיכרות: המשתתפים יחוו שיעור לדוגמה במדעי הרוח ויתוודעו לחלק משיטות ההוראה שההשתלמות תעסוק בהן. 

13/12/22 | י"ט כסלו

קריאה: נעסוק במפגש תלמידים עם טקסטים ראשוניים, נבחן דרכים שונות לקריאת טקסט בכיתה ונדון בהתאמת הטקסט ואופני הקריאה לרמת המיומנויות של התלמידים. 

10/1/23 | י"ז טבת

למידה עצמאית: נבחן דרכים שונות לסייע לתלמידים בהתמודדות עצמאית ופעילה עם הטקסט, ונחשוב על אופנים שבהם אפשר לספק להם "פיגומים" כדי לאפשר את הקריאה, ההבנה ויצירת הקשר ומשמעות. 

24/1/23 | ב' שבט

כתיבה: מפגש טעימה עם שיטת "כתיבה לחשיבה", המקדמת שיעורים עתירי כתיבה. בשיטה זו הכתיבה משמשת דרך לקדם את החשיבה ואת הדיון בכיתה בזמן השיעור. מפגש זה מיועד למי שטרם השתתפו בהשתלמות מלאה של "מכשירי כתיבה". 

14/2/23 | כ"ג שבט

דיון: נכיר שיטות שונות לקדם דיון מעמיק ואמיתי בכיתה בשיתוף תלמידים רבים ונְתרגל דרכים לבנות את הדיון ולהכין אותו ואף לבטא את הערכתנו את התלמידים על ההשתתפות בו.

28/2/23 | ז' אדר

חקר: נתנסה בפעילויות שונות שתכליתן לתרגל ולשכלל את מיומנויות החקר של התלמידים, החל בשאילת שאלות, דרך בחינה של מקורות ראשוניים ועד פעילות יצירתית המלווה תהליך חקר.

21/3/23 | ל' שבט

כלים דיגיטליים: נתנסה בשימוש במגוון כלים דיגיטליים ובפורמטים להצגת רעיונות. כלים אלה שימושיים הן בזמן השיעור והן כדרכים להפעלת התלמידים לאחר השיעור ובין השיעורים.

2/5/23 | י"א אייר

בין-תחומיות והֶקשר: אנו מלמדים טקסטים, ישנים כחדשים, משום שאנו מאמינים שיש להם משמעות לחייו העכשוויים של התלמיד. עד כמה הופכים את הקשר הזה למפורש? האם עלינו להיזהר מטקסטים המעלים דילמות או רעיונות בעייתיים? כיצד נתמודד עם העובדה שמטבעם, הטקסטים הם יצורים בין-תחומיים?

9/5/23 | י"ח אייר (ל"ג בעומר)

הסיור הלימודי: התנסות בסיור לימודי מפעיל ללומדים. בסיור זה המסיירים הם גם המדריכים, ובכל אתר יש הפעלה לימודית. הסיור יתקיים באזור ירושלים, בשעות הבוקר-צהריים.

מורים למקצועות הרוח
מקוון
9/5/23-29/11/22
19:30-17:00
ללא עלות
30 שעות לגמול
להרשמה  >להרשמה  >ההרשמה הסתיימה
סגירה