דף מלווה השתלמות

טקסטורה

בדף זה תוכלו לראות מידע לגבי המפגש הקרוב הכולל חומרי קריאה (במידה ויש) וקישור לזום.

לאחר כל מפגש יעלו לדף החומרים שהוצגו במפגש.

למידע נוסף על ההשתלמות ופירוט המפגשים לחצו כאן

מפגשי עבר
9/5/23
י"ח באייר
טקסטורה: מפגש תשיעי - הסיור הלימודי

התנסינו בסיור לימודי מפעיל ללומדים בנושא "זכרון ושכחה". המשתתפים קיבלו חומרים וביצעו את ההדרכות בסיור בשלושה אתרים במבואות ירושלים: החאן בשער הגיא, הקסטל והכנסיה הצלבנית באבו גוש. משך הסיור היה כחצי יום.

2/5/23
י"א באייר
טקסטורה: מפגש שמיני בנושא טקסט והקשר

דננו בשאלות העולות לגבי הקשר בין הטקסט והרעיונות המובעים בו לבין ההקשר בו הוא נלמד. אנו מלמדים טקסטים משום שאנו מאמינים שיש להם משמעות לחייהם העכשוויים של התלמידים. שאלנו האם יש טקסטים שלא כדאי ללמד והאם יכולים להיות טקסטים שכדאי ללמד לפני שמכירים את ההקשר שלהם.

14/2/23
כ"ח אדר
טקסטורה: מפגש שביעי בנושא כלים דיגיטליים

עולם הלמידה משופע בכלים דיגיטליים, רבים מהם יכולים להשתלב בשיעורים במקצועות הרוח ומחוצה להם. במפגש סקרנו חלק מהכלים השימושיים היום וערכנו היכרות עם כלי שנמצא בחיתוליו. חשבנו דרכו על השימושים השונים שכלים אלה מאפשרים לנו בהוראה, והאתגרים שהם מביאים איתם למורה וללומדים.

14/2/23
ז' אדר
טקסטורה: מפגש שישי בנושא חקר

המפגש השישי הוקדש להעמקה בנושא הוראה דרך חקר. חשבנו על שימוש בפעילויות חקר ובפדגוגיה של חקר במהלך השיעורים והתנסינו בכלים ובפעילויות הקשורות בחקר פריטי מקור וטקסטים.

14/2/23
כ"ג בשבט
טקסטורה: מפגש חמישי בנושא דיון

במפגש החמישי עסקנו במאפיינים של דיון טוב בכיתה, והתנסינו בכלים מגוונים לקידום שיח מעמיק ומקדם למידה בכיתה. תרגלנו דרכים לבנות את הדיון ולהעריך את התלמידים על השתתפותם בו.

24/1/23
ב' בשבט
טקסטורה: מפגש רביעי בנושא כתיבה

מפגש זה הוקדש לשיטת 'כתיבה לחשיבה', שיטה המגיעה מקולג' בארד בניו יורק ועוסקת בכלים ומתודות מתקדמות לכתיבה. המפגש איפשר טעימה קטנה מתוך התרגילים.

10/1/23
י"ז טבת
טקסטורה: מפגש שלישי בנושא קריאה

במפגש השלישי בהשתלמות המשכנו לעסוק בנושא הקריאה. הכרנו שיטות לקריאה בקול רם בכיתה, עסקנו ב"פיגומים" לקריאה של המורה והתלמידים וחשבנו על האופן בו קריאה יוצרת למידה בטקסטים מסוגים שונים.

13/12/22
י"ט כסלו
טקסטורה: מפגש שני בנושא קריאה

המפגש השני הוקדש לנושא הקריאה. בתחילתו עסקנו בהתמודדות של תלמידים עם קריאת טקסטים ראשוניים. בהמשך בחננו דרכים שונות לקריאת טקסט בכיתה ודננו בהתאמת הטקסט ואופני הקריאה לרמת המיומנויות של הלומדים.

29/11/2022
ה' כסלו
טקסטורה: מפגש פתיחה והיכרות

מפגש פתיחת ההשתלמות הוקדש להדגמה חוויתית של שיעור במקצועות הרוח אשר במרכזו עומדים טקסטים. השיעור הציג חלק משיטות ההוראה שההשתלמות עסקה בהן. במהלך המפגש ערכנו היכרות בין המשתלמים והצגנו את מבנה ההשתלמות.

אודות ההשתלמות
29/11/22 | ה' כסלו

פתיחה והיכרות: המשתתפים יחוו שיעור לדוגמה במדעי הרוח ויתוודעו לחלק משיטות ההוראה שההשתלמות תעסוק בהן. 

13/12/22 | י"ט כסלו

קריאה: נעסוק במפגש תלמידים עם טקסטים ראשוניים, נבחן דרכים שונות לקריאת טקסט בכיתה ונדון בהתאמת הטקסט ואופני הקריאה לרמת המיומנויות של התלמידים. 

10/1/23 | י"ז טבת

למידה עצמאית: נבחן דרכים שונות לסייע לתלמידים בהתמודדות עצמאית ופעילה עם הטקסט, ונחשוב על אופנים שבהם אפשר לספק להם "פיגומים" כדי לאפשר את הקריאה, ההבנה ויצירת הקשר ומשמעות. 

24/1/23 | ב' שבט

כתיבה: מפגש טעימה עם שיטת "כתיבה לחשיבה", המקדמת שיעורים עתירי כתיבה. בשיטה זו הכתיבה משמשת דרך לקדם את החשיבה ואת הדיון בכיתה בזמן השיעור. מפגש זה מיועד למי שטרם השתתפו בהשתלמות מלאה של "מכשירי כתיבה". 

14/2/23 | כ"ג שבט

דיון: נכיר שיטות שונות לקדם דיון מעמיק ואמיתי בכיתה בשיתוף תלמידים רבים ונְתרגל דרכים לבנות את הדיון ולהכין אותו ואף לבטא את הערכתנו את התלמידים על ההשתתפות בו.

28/2/23 | ז' אדר

חקר: נתנסה בפעילויות שונות שתכליתן לתרגל ולשכלל את מיומנויות החקר של התלמידים, החל בשאילת שאלות, דרך בחינה של מקורות ראשוניים ועד פעילות יצירתית המלווה תהליך חקר.

21/3/23 | ל' שבט

כלים דיגיטליים: נתנסה בשימוש במגוון כלים דיגיטליים ובפורמטים להצגת רעיונות. כלים אלה שימושיים הן בזמן השיעור והן כדרכים להפעלת התלמידים לאחר השיעור ובין השיעורים.

2/5/23 | י"א אייר

בין-תחומיות והֶקשר: אנו מלמדים טקסטים, ישנים כחדשים, משום שאנו מאמינים שיש להם משמעות לחייו העכשוויים של התלמיד. עד כמה הופכים את הקשר הזה למפורש? האם עלינו להיזהר מטקסטים המעלים דילמות או רעיונות בעייתיים? כיצד נתמודד עם העובדה שמטבעם, הטקסטים הם יצורים בין-תחומיים?

9/5/23 | י"ח אייר (ל"ג בעומר)

הסיור הלימודי: התנסות בסיור לימודי מפעיל ללומדים. בסיור זה המסיירים הם גם המדריכים, ובכל אתר יש הפעלה לימודית. הסיור יתקיים באזור ירושלים, בשעות הבוקר-צהריים.

מורים למקצועות הרוח
מקוון
9/5/23-29/11/22
19:30-17:00
ללא עלות
30 שעות לגמול
להרשמה  >להרשמה  >ההרשמה הסתיימה
סגירה