דף מלווה השתלמות

טקסטורה - הרשמה ומידע

כלים מגוונים להוראת טקסט? התנסות פעילה בשיטות חדשניות בכתיבה, קריאה ודיון? הכל בהשתלמות אחת!

מהלך התחדשות הלמידה בתחומי הרוח מספק הזדמנות להעמיק בדרכי הוראה חדשניות ולקדם מצוינות בקרב התלמידים. אנו מאמינים כי שימוש בכלים מגוונים להוראת טקסט והתאמתם לתוכן השיעור ולקבוצת הלומדים מאפשרים לייצר למידה רלוונטית ומסקרנת עבור התלמידים. אנו מזמינים אתכם, מורות ומורים למקצועות הרוח, להצטרף להשתלמות הייחודית בה בכל מפגש יוצג כלי הוראה שימושי ותתקיים התנסות פעילה בשימוש בו בהוראה.

ההשתלמות מיועדת למורות ומורים במקצועות הרוח בחינוך העל-יסודי.

המפגשים יתקיימו בזום בימי שלישי בין השעות 19:30-17:00. המפגש האחרון יהיה סיור שיתקיים באזור ירושלים.

ההשתלמות מוכרת ל-30 שעות לגמול ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" לעומדים בדרישות.

ניתן להצטרף לכל ההשתלמות ולקבל גמול בסופה (לעומדים בדרישות), אך ניתן להצטרף גם למפגשים לבחירה בהרשמה מראש (ללא גמול).

פתיחת ההשתלמות מותנית בקבלת אישור משרד החינוך.

תאריכי המפגשים:

אודות ההשתלמות
29/11/22 | ה' כסלו

פתיחה והיכרות: המשתתפים יחוו שיעור לדוגמה במדעי הרוח ויתוודעו לחלק משיטות ההוראה שההשתלמות תעסוק בהן. 

13/12/22 | י"ט כסלו

קריאה: נעסוק במפגש תלמידים עם טקסטים ראשוניים, נבחן דרכים שונות לקריאת טקסט בכיתה ונדון בהתאמת הטקסט ואופני הקריאה לרמת המיומנויות של התלמידים. 

10/1/23 | י"ז טבת

למידה עצמאית: נבחן דרכים שונות לסייע לתלמידים בהתמודדות עצמאית ופעילה עם הטקסט, ונחשוב על אופנים שבהם אפשר לספק להם "פיגומים" כדי לאפשר את הקריאה, ההבנה ויצירת הקשר ומשמעות. 

24/1/23 | ב' שבט

כתיבה: מפגש טעימה עם שיטת "כתיבה לחשיבה", המקדמת שיעורים עתירי כתיבה. בשיטה זו הכתיבה משמשת דרך לקדם את החשיבה ואת הדיון בכיתה בזמן השיעור. מפגש זה מיועד למי שטרם השתתפו בהשתלמות מלאה של "מכשירי כתיבה". 

14/2/23 | כ"ג שבט

דיון: נכיר שיטות שונות לקדם דיון מעמיק ואמיתי בכיתה בשיתוף תלמידים רבים ונְתרגל דרכים לבנות את הדיון ולהכין אותו ואף לבטא את הערכתנו את התלמידים על ההשתתפות בו.

28/2/23 | ז' אדר

חקר: נתנסה בפעילויות שונות שתכליתן לתרגל ולשכלל את מיומנויות החקר של התלמידים, החל בשאילת שאלות, דרך בחינה של מקורות ראשוניים ועד פעילות יצירתית המלווה תהליך חקר.

21/3/23 | ל' שבט

כלים דיגיטליים: נתנסה בשימוש במגוון כלים דיגיטליים ובפורמטים להצגת רעיונות. כלים אלה שימושיים הן בזמן השיעור והן כדרכים להפעלת התלמידים לאחר השיעור ובין השיעורים.

2/5/23 | י"א אייר

בין-תחומיות והֶקשר: אנו מלמדים טקסטים, ישנים כחדשים, משום שאנו מאמינים שיש להם משמעות לחייו העכשוויים של התלמיד. עד כמה הופכים את הקשר הזה למפורש? האם עלינו להיזהר מטקסטים המעלים דילמות או רעיונות בעייתיים? כיצד נתמודד עם העובדה שמטבעם, הטקסטים הם יצורים בין-תחומיים?

9/5/23 | י"ח אייר (ל"ג בעומר)

הסיור הלימודי: התנסות בסיור לימודי מפעיל ללומדים. בסיור זה המסיירים הם גם המדריכים, ובכל אתר יש הפעלה לימודית. הסיור יתקיים באזור ירושלים, בשעות הבוקר-צהריים.

מורים למקצועות הרוח
מקוון
9/5/23-29/11/22
19:30-17:00
ללא עלות
30 שעות לגמול
להרשמה  >להרשמה  >ההרשמה הסתיימה
סגירה