ספרייה בכיס

מבצע אחים

רונית לוינשטיין מלץ
שני סיפורים מופלאים - סיפורם של אנשי המוסד הישראלי וסיפורם של יהודי אתיופיה, נפגשים בספר הזה באחד המבצעים הנועזים ביותר: "מבצע אחים" להעלאת יהודי אתיופיה לארץ.
ידיעות ספרים
05:12
אתגר על הספר

לדף האתגר >