נדב מן, ביתמונה. מאוסף אדגר הירשביין. מקור האוסף: תמר לוי. האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997001369560405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
פורים: מסכה של שמחה
החלון הקודם
אלברט איינשטיין – היהודי ששינה את המדע

<iframe width="782" height="782" data-original-width="782" data-original-height="782" src="https://www.thinglink.com/card/1550240950649880577" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

זיכרונות ממרוקו, בית בישראל

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="782" height="782" data-original-width="782" data-original-height="782" src="https://www.thinglink.com/card/1550240950649880577" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

קהילת היהודים במרוקו – שראשיתה, על פי המסורת, לפני כ-2,000 שנה – הייתה הקהילה היהודית הגדולה ביותר בארצות האסלאם. לאורך ההיסטוריה חוו יהודי מרוקו תקופות טובות ותקופות קשות שהושפעו מיחס שלטונות המדינה אליהם, אך הם תמיד שמרו על זיקה לארץ ישראל.

בשנת 1948, לאחר קום המדינה, חשו יהודי מרוקו שהחלום הציוני קורם עור וגידים לנגד עיניהם. הרגש הציוני שפעם בליבם ולצידו החשש מפְּרעות בעקבות ניצחון ישראל במלחמת העצמאות הביאו לגל עלייה גדול שנמשך כמה עשורים. בתחילה עלו יהודי מרוקו באופן חוקי, ובהמשך, לאחר ששלטונות מרוקו אסרו עליהם לעלות לארץ, הם עלו באופן מחתרתי. בתקופה שבה נאסרה עלייתם לישראל ניסו יהודי מרוקו להגיע לארץ בחשאי. הם עזבו את בתיהם בחשיכה, עלו על ספינות לאירופה ומשם המשיכו לישראל. באחת הפעמים ניסו העולים להגיע לארץ ישראל בספינת המעפילים "אגוז", אך בדרך אירע אסון: הספינה עלתה על שרטון וטבעה בים, וכל 44 נוסעיה אבדו במצולות.

בחלון זה נפגוש משפחת עולים ברגע הגעתה לארץ, נכיר עֵדה מופלאה וגם נשוב למרוקו ונחזה בתמונות מהחיים שם. לחצו על הלחצנים והצטרפו אלינו.

תגיות:
מעגלי חיים וחברה
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
נדב מן, ביתמונה. מאוסף אדגר הירשביין. מקור האוסף: תמר לוי. האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997001369560405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל