אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997008136216905171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
זוכרים את רבין, אומרים לא לאלימות
החלון הקודם
סוכה בשעת מלחמה

<iframe width="833" height="828" data-original-width="833" data-original-height="828" src="https://www.thinglink.com/card/1627937226987929602" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

<iframe width="833" height="828" data-original-width="833" data-original-height="828" src="https://www.thinglink.com/card/1627937226987929602" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

זה לא רק ספורט: המכביה

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="833" height="828" data-original-width="833" data-original-height="828" src="https://www.thinglink.com/card/1627937226987929602" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

<iframe width="833" height="828" data-original-width="833" data-original-height="828" src="https://www.thinglink.com/card/1627937226987929602" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

לאורך ההיסטוריה נחשב העם היהודי "עם הספר", עם שחוזקו בלימוד, בספרים ובעולמות הרוח. עם התחזקות התנועה הציונית התעוררה גם גישה חדשה ששאפה להדגיש את הכוח והעוצמה הפיזיים של העם היהודי ולעצב את דמות היהודי החדש, שלצד החוכמה והדעת מבטא חוזק גופני, בריאות וגבורה. דמותו של יהודה המכבי מסמלת את הערכים הללו. יהודה המכבי היה מנהיג מרד החשמונאים נגד היוונים וסימל את היהודי הלוחם העז. כינויו של יהודה – "המכבי" – עומד בבסיס שמה של תנועת הספורט היהודית "מכבי", וממנה נגזר שמה של "האולימפיאדה היהודית", "המכביה".

"המכביה" הראשונה התקיימה בשנת 1932 במלאות 1,800 שנה למרד אחֵר של היהודים, מרד בר-כוכבא, שהיה סמל לגבורה ולשחרור לאומי. "המכביה" השנייה התקיימה שלוש שנים לאחר מכן, ב-1935, בזמן שבארץ ישראל שלטו הבריטים, ובאירופה התקדרו השמיים בעקבות עליית היטלר לשלטון שנתיים קודם לכן.

"המכביה" השלישית התקיימה במהלך חג הסוכות של שנת 1950, שנתיים לאחר קום מדינת ישראל. נצטרף לחגיגה הספורטיבית ונבחן מקרוב את משלחת הספורטאים היהודים מלוב.

עמדו בנקודת ההזנקה, ואל תשכחו ללחוץ על הלחצנים.

למקומות, היכון, צא!

תגיות:
עמיות
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997008136216905171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל