אסף תעודות על גיטו וילנה, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 990034660570205171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
יום הולדת למדינה
החלון הקודם
מימונה – פותחים דלת ולב

<iframe width="960" height="957" data-original-width="2476" data-original-height="2469" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1694098526952227811" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://www.thinglink.com/view/scene/1694098526952227811/accessibility" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

יום השואה – כשהילדים בגטו ארגנו הצגה

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="960" height="957" data-original-width="2476" data-original-height="2469" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1694098526952227811" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://www.thinglink.com/view/scene/1694098526952227811/accessibility" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן)  הוא יום שבו מתייחדים עם זֵכר השואה וזוכרים את מעשי הגבורה של היהודים באותה תקופה. לצד זיכְרון הנִסְפִּים בשואה, בחלון זה נבקש להאיר דווקא את חיי הילדים בגטו: חיים של תרבות, יצירה ודמיון.

הציור שלפנינו הוא דֶגם מוקטן של תפאורה שצוירה להצגת תיאטרון שאִרגנו ילדים בגטו וִילְנָה בשנת 1942.

הציור הגיע אלינו במזוודה מסתורית בעלת סיפור מרתק במיוחד שנאספו בה מסמכים רבים מהגטו.

דרך הציור והסיפור על דרך הגעתו לספרייה הלאומית נקבל הצצה לחיים היהודיים בגטו בימי השואה.

לחצו על הלחצנים והצטרפו אלינו.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
אסף תעודות על גיטו וילנה, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 990034660570205171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל