רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל. מספר מערכת: 997009639435805171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
סוכה בשעת מלחמה
החלון הקודם
ראש השנה: בחזרה לעתיד

תקיעת השופר: זמן להתעורר

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

בראש השנה נהוג לתקוע בשופר. השופר הוא כלי נשיפה מקרן חלולה של חיה בעלת קרניים, בדרך כלל איל, זֵכר לעקידת יצחק. אפשר להשמיע בעזרתו צלילים שונים הנקראים תקיעה, שברים ותרועה.

התמונה צולמה בשנת 1942, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, ונראים בה חיילים יהודים המשרתים בצבא בריטניה. לא ניתן לדעת באיזה מקום בעולם הם נמצאים, אך על רקע האוהל הניצב מאחוריהם ניתן להניח שתקיעת השופר כאן מזכירה להם לא רק את ראש השנה, אלא גם את הבית.  

איך הגיעו חיילים יהודים לשרת בצבא בריטניה? ומה תקיעת השופר מסמלת בעבורנו?

לחצו על הלחצנים והצטרפו אלינו.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל. מספר מערכת: 997009639435805171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל