הספריה הלאומית, מספר מערכת: 990019433410205171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
אחד בשביל כולם, וכולם בשביל אחד
החלון הקודם
דוד בן-גוריון – האיש שהלך במדבר

<iframe width="960" height="958.8039867109634" data-original-width="2408" data-original-height="2405" src="https://www.thinglink.com/card/1514643309304217601" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

!ששש... האדמה נחה

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="960" height="958.8039867109634" data-original-width="2408" data-original-height="2405" src="https://www.thinglink.com/card/1514643309304217601" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

שנת תשפ"ב היא שנה מיוחדת: שנת שמיטה.

לפי החוק המקראי, אחת לשבע שנים חלה שנת שמיטה. בשנה זו החקלאים שובתים ממלאכות, כמו זריעה, חרישה וקצירה. החקלאים נותנים לאדמה "שנת מנוחה". הם גם מפקירים את היבול, את הפירות ואת הגידולים ומאפשרים לכל אדם להיכנס לשדה ולקוטפם.

לחצו על הלחצנים וצאו איתנו אל השדה.

תגיות:
שמיטה
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
הספריה הלאומית, מספר מערכת: 990019433410205171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל