צולם על ידי רודי ויסנשטין, כל הזכויות שמורות לצלמניה פרי-אור, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997000171880405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
עשרה בטבת: בונים את ירושלים
החלון הקודם
אחד בשביל כולם, וכולם בשביל אחד

<iframe width="730" height="731" data-original-width="730" data-original-height="731" src="https://www.thinglink.com/card/1516158887407910915" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

חנוכה: נס גדול היה פה

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="730" height="731" data-original-width="730" data-original-height="731" src="https://www.thinglink.com/card/1516158887407910915" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

חג החנוכה מציין את ניצחון החשמונאים על היוונים בתקופת בית המקדש השני. אחד ממנהגי החג הידועים הוא משחק בסביבון. ארבע האותיות שמופיעות עליו – נ', ג', ה, פ' – מספרות את אחד הסיפורים היותר מוכרים של עמנו – ניצחון המכבים על היוונים.

לחצו על הלחצנים ושחקו עימנו בסביבון.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
צולם על ידי רודי ויסנשטין, כל הזכויות שמורות לצלמניה פרי-אור, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997000171880405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל