באדיבות הצלם דנצ'ו ארנון, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997008983768405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
לאה גולדברג: הילדה שהפכה למשוררת
החלון הקודם
המאבק על השמיטה

<iframe width="665" height="665" data-original-width="665" data-original-height="665" src="https://www.thinglink.com/card/1531745394613026818" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

מָלִידָה: חוגגים את הטבע

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="665" height="665" data-original-width="665" data-original-height="665" src="https://www.thinglink.com/card/1531745394613026818" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

ראש חודש שבט הוא הזדמנות להכיר חג מיוחד של עדה מיוחדת, חג המָלִידָה, שנחגג על ידי יהודי העדה ההודית.

חג המלידה מבטא מסורת עתיקה. במרכזו עומדת דמותו של אליהו הנביא, שסימל בעבור בני הקהילה את התקווה לשוב לארץ ישראל ביום מן הימים. חג המלידה מבטא גם הודיה ובקשה לשפע ובעיקר מהווה חגיגה של טעמים, של ריחות ושל חיבור לטבע.

לחצו על הלחצנים והצטרפו לטקס שכולו חוויה.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
באדיבות הצלם דנצ'ו ארנון, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997008983768405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל