ערי וליש, מספר מערכת: 997002288130405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
יום המשפחה – מדור לדור
החלון הקודם
שושנה דמארי שרה געגועים

<iframe width="960" height="960" data-original-width="2469" data-original-height="2469" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1671863098773864449" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://www.thinglink.com/view/scene/1671863098773864449/accessibility" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

הבננה העברית במשימה לאומית

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="960" height="960" data-original-width="2469" data-original-height="2469" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1671863098773864449" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script><br/><a href="https://www.thinglink.com/view/scene/1671863098773864449/accessibility" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click here to view the accessible version of this interactive content</a>

בתקופת שלטון הבריטים בארץ החל היישוב היהודי להתארגן לקראת המדינה שבדרך. בין היתר, הוא ביקש לבסס את כלכלת היישוב על חקלאות, על מלאכה ועל תעשייה ומסחר.

הכּרזה שלפנינו היא אחת מבין כרזות רבות ומגוונות שקראו לציבור לקנות מוצרים מתוצרת הארץ למען חיזוק הכלכלה, העבודה העברית, החקלאות וההתיישבות. מדוע זה לא תמיד היה קל? ומי היו שחקני החיזוק במערכה בעד תוצרת הארץ?

לחצו על הלחצנים והצטרפו אלינו.

תגיות:
מעגלי חיים וחברה
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
ערי וליש, מספר מערכת: 997002288130405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל