אוסף אברהם שבדרון - פורטרטים, הספריה הלאומית. מספר מערכת: 990027651170205171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
המאבק על השמיטה
החלון הקודם
עשרה בטבת: בונים את ירושלים

<iframe width="589" height="588" data-original-width="589" data-original-height="588" src="https://www.thinglink.com/card/1522171986246107139" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

בראש של אליעזר בן-יהודה

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="589" height="588" data-original-width="589" data-original-height="588" src="https://www.thinglink.com/card/1522171986246107139" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

יום השפה העברית חל מדי שנה בכ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן-יהודה, ונועד לקדם את מעמד הלשון העברית בארץ ובעולם.

לכבוד יום זה בחרנו "להיכנס לראש" של אליעזר בן-יהודה: להבין מה הניע אותו, עם מה נאלץ להתמודד וכיצד הגה מילים חדשות בשפה העברית.  

לחצו על איברי פניו של אליעזר בן-יהודה והצטרפו אלינו למסע.

תגיות:
אישים ודמויות מופת
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
אוסף אברהם שבדרון - פורטרטים, הספריה הלאומית. מספר מערכת: 990027651170205171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל