משאבי הוראה

נפלאות המהר"ל

על המהר"ל מפראג והגולם שיצר

האגדה מספרת על ייצור מופלא שהמהר"ל מפראג יצר והפיח בו חיים: הגולם מפראג.