משאבי הוראה

נחמד ונעים - התפתחות המדע בפראג מזווית יהודית

ספר האסטרונומיה של דוד גנז