דף מלווה השתלמות

יום עיון למורים מובילי יוזמה

יום עיון המיועד למורים מובילי יוזמה במקצוע תרבות יהודית ישראלית

אודות ההשתלמות
סגירה