יום עיון למורים מובילי יוזמה

12.7.2018

יום עיון המיועד למורים מובילי יוזמה במקצוע תרבות יהודית ישראלית