יום לקהילות מורים אזוריות במדעי הרוח

11.4.2019

מפגש בנושא למידה בינתחומית המיועד למורים המשתייכים לקהילות אזוריות במדעי הרוח