דף מלווה השתלמות

יום לקהילות מורים אזוריות במדעי הרוח

מפגש בנושא למידה בינתחומית המיועד למורים המשתייכים לקהילות אזוריות במדעי הרוח

אודות ההשתלמות
סגירה