דף מלווה השתלמות

יום לקהילות מורים אזוריות במדעי הרוח

מפגש פתיחה חגיגי של קהילות המורים האזוריות במדעי הרוח

אודות ההשתלמות
סגירה