יום לקהילות מורים אזוריות במדעי הרוח

4.12.2019

מפגש פתיחה חגיגי של קהילות המורים האזוריות במדעי הרוח