דף מלווה השתלמות

ספרות וספרייה

ההשתלמות תעסוק בקשר בין מוסד הספרייה ללימודי הספרות, דרך מפגש עם אוצרות הספרייה הלאומית.

פרטי ההשתלמות המלאה:

23.6.21, 10:00-14:30: 'אז למה לי הומניסטיקה עכשיו' כנס למורי ספרות בחינוך הממלכתי דתי

20-24.6.21: סיורים ספרותיים ברחבי הארץ (פרטים נשלחו בנפרד).

8.7.21, 10:00-15:00: יום השתלמות פנים אל פנים בספרייה הלאומית

12.7.21, 10:00-13:00: מפגש מקוון בזום

14.7.21, 17:00-19:00: מפגש סיכום מקוון בזום

להרשמה

אודות ההשתלמות
סגירה