דף מלווה השתלמות

בין טקסט, כתב ודימוי חזותי

יום שיא לתלמידי כיתות שאר רוח במוזיאון ישראל

יום חוויתי של סדנאות לימוד, סיורים ומפגש לסיום השנה

אודות ההשתלמות
סגירה