מילים ורעיונות: בין מה שכתוב על הדף ומה שקורה במציאות

15.11.2018

יום שיא לתלמידי כיתות שאר רוח בספרייה הלאומית

במהלך היום יתקיימו סדנאות פואטרי סלאם, ביקור בחדר בריחה וסיור בספרייה