דף מלווה השתלמות

מכשירי כתיבה - קהילה תומכת

בנוסף למפגשים המפורטים לעיל, יתקיימו שני מפגשים א-סינכרוניים:

28/12 – בניית שיעור

29/04 – רפלקציה

להרשמה

אודות ההשתלמות
21.12

בניית קהילה | 16:30-20:00

11.1

מה גורם לתלמידים לכתוב? | 16:30-19:00

25.1

מה עושים עם הטקסט הזה? | 16:30-19:00

8.2

מה עם החומר? | 16:30-19:00

22.2

כתיבה כתהליך | 16:30-19:00

8.3

תראו איזה יופי! | 16:30-19:00

22.3

שאילת שאלות | 16:30-19:00

5.4

סיכום | 16:30-19:30 | בספרייה הלאומית

סגירה