דף מלווה השתלמות

משב רוח

תוכנית התחדשות הלמידה בחטיבת הביניים מעודדת הוראה בין-תחומית מאתגרת המפתחת את מיומנויות הטקסט והחקר. המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מזמינים אתכם, מורות ומורים למקצועות הרוח בחטיבת הביניים, להצטרף למפגשים שיוקדשו לסוגיות מרכזיות בהתחדשות הלמידה.

המפגש הראשון עסק בנושא של בין-תחומיות. במסגרת המפגש עסקנו במושגים רב תחומיות ובין-תחומיות, הכרנו כלים ליצירת ערך מוסף ביחידות בין-תחומיות, ופגשנו דוגמאות לתוכניות בין-תחומיות מוצלחות.

המפגשים הקרובים יעסקו בנושאים של למידה עצמאית והערכה מעצבת

למידה עצמאית: במפגש השני נכיר דרכי הוראה לקידום למידה עצמאית, נמשיג את שלבי החקר הרלוונטיים לתלמידי חטיבת הביניים (עקרונות הנכונים גם לחט"ע), ונפגוש תהליכי חקר מוצלחים.

הערכה מעצבת: המפגש השלישי יעסוק בהערכה מעצבת בתוכניות בין תחומיות. נתייחס לסוגי כתיבה ולקידום תהליכי הערכה מתמשכים. נציג דרכי הוראה המקדמות מיומנויות, ומצמצמות את הפער בין אופן ההוראה בכיתה להערכת התלמידים.

>> לנוחיותכם, כל מפגש יתקיים בשני מועדים שונים. בכל מפגש תשולב הדגמה מתוך תוכנית לימודים אחרת.

להרשמה למפגשים

מפגשי עבר
18.1.23
כ"ה בטבת
משב רוח: הלומד העצמאי

המפגש השני בסדה 'משב רוח' יעסוק בנושא הלומד העצמאי והחקר. במסגרת המפגש נכיר דרכי הוראה לקידום למידה עצמאית, נציג את שלבי החקר הרלוונטיים לתלמידי חטיבת הביניים (עקרונות הנכונים גם לחט"ע), ונפגוש פרויקטי חקר מוצלחים.

11.1.23
י"ח בטבת
משב רוח: הלומד העצמאי

המפגש השני בסדה 'משב רוח' יעסוק בנושא הלומד העצמאי והחקר. במסגרת המפגש נכיר דרכי הוראה לקידום למידה עצמאית, נציג את שלבי החקר הרלוונטיים לתלמידי חטיבת הביניים (עקרונות הנכונים גם לחט"ע), ונפגוש פרויקטי חקר מוצלחים.

14/12/22
כ' כסלו
משב רוח: בינתחומיות

המפגש הראשון יעסוק בנושא שלבין-תחומיות. במסגרת המפגש נעסוק במושגים תחומיות ובין-תחומיות, נכיר כלים ליצירתערך מוסף ביחידות בין-תחומיות, ונפגוש דוגמאות לתוכניות בין-תחומיות מוצלחות.

הדגמהמתוך תוכנית הלימודים בערבית

7/12/22
י"ג כסלו
משב רוח: בינתחומיות

המפגש הראשון יעסוק בנושא שלבין-תחומיות. במסגרת המפגש נעסוק במושגים תחומיות ובין-תחומיות, נכיר כלים ליצירתערך מוסף ביחידות בין-תחומיות, ונפגוש דוגמאות לתוכניות בין-תחומיות מוצלחות.

הדגמה מתוך תוכנית הלימודים הממלכתית

אודות ההשתלמות
יום רביעי, ה-18.1.23 י"ח בטבת | 18:30-17:00
למידה עצמאית וחקר: הדגמה מתוכנית הלימודים הממלכתית והחמ"ד

יום ראשון, ה-22.1.23 כ"ט בטבת | 22:00-20:30
למידה עצמאית וחקר: הדגמה מתוכנית הלימודים בערבית

יום רביעי, ה-15.2.23 כ"ד באדר | 18:30-17:00
מיומנויות והערכה: הדגמה מתוכנית הלימודים הממלכתית והחמ"ד
יום רביעי, ה-22.2 א' באדר 18:30-17:00
מיומנויות והערכה: הדגמה מתוכנית הלימודים בערבית

סגירה