התשוקה לדעת

20.2.2019

הכנס השנתי לתלמידים מצטיינים במדעי הרוח

הכנס מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון השמתתפים בתכניות מצטיינים במדעי הרוח.

במהלך הכנס יתקיימו מעגלי קריאה, לימוד ודיון בנושאים הקשורים בעולם הרוח