דף מלווה השתלמות

התשוקה לדעת

הכנס השנתי לתלמידים מצטיינים במדעי הרוח

הכנס מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון השמתתפים בתכניות מצטיינים במדעי הרוח.

במהלך הכנס יתקיימו מעגלי קריאה, לימוד ודיון בנושאים הקשורים בעולם הרוח

אודות ההשתלמות
סגירה