"יש ילדים זיגזג": חידונים

נצטרף למסעו של נונו גיבור הספר בעקבות סיפור חייו וחיי הוריו

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
למי שייך כל חפץ?

סדרו את ההתרחשויות לפי סדר הסיפור
שתף תמונה

שתף משחק

"יש ילדים זיגזג": חידונים

 / 

נצטרף למסעו של נונו גיבור הספר בעקבות סיפור חייו וחיי הוריו