"יש ילדים זיגזג": סיפור בזיגזג

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

נדון בעקבות הסיפור:

  • איך שמו של הספר קשור לדמותו של נוֹנוֹ, הגיבור?
  • האם הסופר עמד בתנאי ה"חוזה" שנקבע בפתיחת הסיפור? נמקו את תשובתכם. מומלץ להאזין שוב לפתיחה ולקרוא את החוזה שניסחתם.
  • הסיפור רצוף הפתעות. קראו את הפרק הראשון ותנו דוגמאות להתפתחויות שלא היה אפשר לִצפות.
  • כל אחת מן הדמויות חוותה בחייה אכזבה או אובדן, אך גם תגלית, שינוי או הצלה. בחרו באחת הדמויות ופרטו את שני הצדדים שחוותה. כיצד הם קשורים זה לזה? האם הטוב מפצה על הקושי? האם הוא מאזן אותו, או שאחד הצדדים גובר על האחר בחיי הדמות הזאת? הסבירו.
  • נונו מתאר את עצמו כ"זיגזג", אך רוב הדמויות בסיפור יכולות גם הן להיות מתוארות ככאלה. אפילו אביו מורכב מדמויות סותרות. כִּתבו אילו צדדי "זיגזג" אתם מוצאים בכל אחת מהדמויות הראשיות בספר.
שתף תמונה

שתף משחק
לקראת ההאזנה לספר

"יש ילדים זיגזג": סיפור בזיגזג

 /