"תריסים ירוקים פתוחים": שאלון אישיות

מסעה הבלשי של ראובנה, תלמידת כיתה ו', בעקבות שמה - מוביל אותה אל שבילי זיכרון יעקב, שם היא פוגשת מקומות מיוחדים ודמויות שהפכו לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המקום.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
שתף תמונה

שתף משחק

"תריסים ירוקים פתוחים": שאלון אישיות

 / 

מסעה הבלשי של ראובנה, תלמידת כיתה ו', בעקבות שמה - מוביל אותה אל שבילי זיכרון יעקב, שם היא פוגשת מקומות מיוחדים ודמויות שהפכו לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המקום.