"קלקידן": סיפור חיים מפותל

שחקו במשחק מסלול בסגנון "סולמות ונחשים" בעקבות סיפורו של קלקידן ובמהלכו בחנו מה אתם יודעים בעקבות הקריאה.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
שתף תמונה

שתף משחק

"קלקידן": סיפור חיים מפותל

 / 

שחקו במשחק מסלול בסגנון "סולמות ונחשים" בעקבות סיפורו של קלקידן ובמהלכו בחנו מה אתם יודעים בעקבות הקריאה.