"אני לא גנב": כתבים בעיתון

הספר "אני לא גנב" מספר סיפור בדיוני המבוסס על דמותו האמיתית של יאנוש קורצ'אק, שהקים בית יתומים בוורשה, וניהל אותו במשך כ-30 שנה, עד שנלקח עם חניכיו בידי הנאצים למחנה טרבלינקה ושם נספה עמהם. הספר משרטט את דמותו של קורצ'אק מנקודת מבטו של חניך אחד (בדיוני) בבית היתומים.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

הסופרת אפיינה את דמותו של קורצ'אק סביב מאורעות שונים שהתרחשו בחיי חניכו יאנק. נעקוב אחר המאורעות שאירעו ליאנק, וננסה לדלות מתוכם את הפרטים שמהם נבנית בספר דמותו של קורצ'אק.

במליאה

ערכו רשימה של מאורעות בחייו של יאנק המוזכרים בספר (שבירת רגליו, האשמתו כגנב, התעלמותו מאחותו, סיפור המצלמה, הכתבה בעיתון, מתקפת כדורי השלג ועוד)

 

פעילות יצירתית בזוגות

חלקו את הכיתה לזוגות (אפשר גם שלישיות). ההנחיות לפעילות לכל זוג:

  1. בחרו במאורע אחד מחיי יאנק וחשבו איזה מאפיין משמעותי של קורצ'אק עולה מתיאור המאורע בסיפור (כמחנך, כרופא, כתחליף הורה, כסופר).
  2. כתבו מדור לעיתון הפנימי של בית היתומים. בחרו באופי המדור (ריאיון, כתבה, טור דעה, מודעה, מדור מידעי, עמוד שער, ועוד), וכתבו תוכן המשקף את המאורע שאירע ליאנק. הדגישו בטקסט את הפן באופיו של קורצ'אק שעלה מן המאורע.
  3. עצבו את המדור כשקופית, בהתאם לסגנון המקובל במדור כזה. הוסיפו תמונה רלוונטית, עצבו את הפונטים המתאימים ועוד.

 

המלצה לשיתוף הפעילות:

תוכלו ליצור מכל השקופיות עיתון אחד. לשם כך יש לפתוח מצגת ב-google slides ולשתף אותה כך שכל מי שיש לו את הקישור יכול לערוך את המצגת. שלחו את הקישור לתלמידים, והנחו כל קבוצה לעבוד רק על השקופית שלהם. (אם בטעות תלמידים מחקו או שינו שקופית אחרת, אפשר לתקן זאת באמצעות שימוש בהיסטוריית הגירסאות – אל תשחזרו, אלא העתיקו את השקופית ששונתה ושבצו אותה בגירסה המעודכנת).

לאחר הסיום סגרו את העיתון לעריכה (באמצעות כפתור השיתוף – פשוט בחרו באפשרות 'הצגה' במקום באפשרות 'עריכה').  הציגו את העיתון בכיתה.

שתף תמונה

שתף משחק

"אני לא גנב": כתבים בעיתון

 / 

הספר "אני לא גנב" מספר סיפור בדיוני המבוסס על דמותו האמיתית של יאנוש קורצ'אק, שהקים בית יתומים בוורשה, וניהל אותו במשך כ-30 שנה, עד שנלקח עם חניכיו בידי הנאצים למחנה טרבלינקה ושם נספה עמהם. הספר משרטט את דמותו של קורצ'אק מנקודת מבטו של חניך אחד (בדיוני) בבית היתומים.