"אני לא גנב": מי הדמות?

תמי שם טוב

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

בעקבות הרמזים זהו את הדמויות מתוך הספר

שתף תמונה

שתף משחק

"אני לא גנב": מי הדמות?

 / 

תמי שם טוב