"אני לא גנב": בחנו את ידיעותיכם

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

חידון: מה אתם זוכרים מהספר?

שתף תמונה

שתף משחק

"אני לא גנב": בחנו את ידיעותיכם

 /