"הסיפור של דוגו": אסוציאציות מהילדות

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

לפניכם פעילות גרירה אינטראקטיבית בה אתם נדרשים לבחור מבין מאפיינים שונים את אלה המייצגים ילדות.

כעת נאזין לסיפורו של דוגו ונבחן אֵילו מהמילים שבחרנו מתאימות לתיאור ילדותו ואילו לא. תופתעו לגלות שמושגים רבים שלא מתקשרים לנו בכלל עם ילדוּת היו חלק בלתי נפרד מחייו עד גיל 15.

בספר יש תיאורים קשים וכואבים המציגים את מורָאות השואה בצורה מותאמת לילדים.

שתף תמונה

שתף משחק

"הסיפור של דוגו": אסוציאציות מהילדות

 /