"הנסיך הקטן": על זרוּת וחברוּת

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
  • אין צורך להגיע לכוכב אחר בשביל לחוש זרות. גם ארץ אחרת, עיר אחרת, בית ספר אחר ואפילו שכונה אחרת עלולים ליצור תחושת תלישוּת. איך מרגיש מי שמגיע למקום לא מוכר ללא חברים? האם קרה לכם כזה דבר? אילו צעדים עשויים, לדעתכם, לסייע לרכישת חברים במקום חדש?
  • כיצד הנסיך הקטן מנסה לגרום לעצמו להרגיש בבית? אילו הצעות הייתם אתם מייעצים לו כדי שירגיש בנוח?
  • אילו תכונות מסייעות לנסיך הקטן להרגיש פחות בודד? אילו תכונות מקשות עליו?
  • הנסיך הקטן מרבה לספר ולחשוב על השושנה שלו. מה טיב הקשר ביניהם? מה מאפיין אותו? האם הוא הדדי? הַציעו דימוי ליחסים אלה על פי קשרים מהחיים שלכם. האם יש לכם קשר דומה? מה קשת הרגשות שהוא מציף? איזו חשיבות יש לו בחיים שלכם? תוכלו לערוך רשימה של רגשות חיוביים ושליליים ולבחון את המאזן – האם, לדעתכם, הקשר מוסיף לכם או מקשה עליכם?
שתף תמונה

שתף משחק

"הנסיך הקטן": על זרוּת וחברוּת

 /