"החיים הפשוטים שלי": מה משמעות הביטוי?

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
שתף תמונה

שתף משחק

"החיים הפשוטים שלי": מה משמעות הביטוי?

 /