"אהבת הנער ממרוקו": אלבום תמונות משפחתי

הספר מתאר את קורותיו של הנער עמרם אלפסי בן ה-14, את סיפורה של משפחתו ואת קורותיו מילדותו עד הימלטותו ממרוקו ועלייתו למדינת ישראל.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

בטרם נאזין לסיפור, נתבונן באלבום התמונות המשפחתי. מהאלבום הזה נוכל לקבל רושם ראשוני על חיי היהודים במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20, ולהבין את הרקע לסיפורו של עמרם.

הציגו את האלבום בפני התלמידים.

  • בקשו מהתלמידים להעלות שאלות שהתמונות מציפות בהם.
  • מה היו רוצים לשמוע מעמרם גיבור הסיפור בעקבות ההתבוננות בתמונות?
  • שאלו: מה אתם יכולים להסיק או לשער מהתמונות על בני משפחתו של עמרם? אילו מאורעות אתם מנחשים שהתרחשו בחייהם?
  • משימה: כל זוג תלמידים יבחרו בדמות אחת המופיעה באחת מהתמונות, וירשמו מספר משפטים שנאמרים כביכול מפי הדמות שבחרו. הזמינו תלמידים להקריא את מה שכתבו בפני חבריהם.

שתף תמונה

שתף משחק
בעקבות ההאזנה לספר

"אהבת הנער ממרוקו": אלבום תמונות משפחתי

 / 

הספר מתאר את קורותיו של הנער עמרם אלפסי בן ה-14, את סיפורה של משפחתו ואת קורותיו מילדותו עד הימלטותו ממרוקו ועלייתו למדינת ישראל.