"עד שאבא יחזור": ללא משפחה

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
  • אילו דברים החשובים לבריאותנו הנפשית ולהתפתחות רגשית תקינה לא היו לרובי?
  • אילו מחשבות ורגשות התעוררו בכם במהלך ההאזנה לספר? איזה רגש נותר בכם בסיום ההאזנה?
  • כיצד אפשר להתמודד עם רגשות קשים שעולים במהלך האזנה לספר כזה?
  • מה המאורע שעבר על רובי שנגע לליבכם במיוחד?
  • באילו דרכים אפשר לחזק ילד שעבר מאורעות קשים וכעת הוא בודד ומתגעגע להוריו?
שתף תמונה

שתף משחק

"עד שאבא יחזור": ללא משפחה

 / 

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.