"עד שאבא יחזור": עולמו של רובי

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

העולם היהודי באירופה היה עשיר ומגוון, ורובו ככולו חרב בשואה. לצד ששת מיליוני הנרצחים חרבו גם הקהילות, בתי הכנסת ומאפיינים רבים של התרבות היהדות המקומית. בפעילויות הבאות נתייחס לפרטים שונים שהיו חלק מהעולם היהודי שחרב.

מאכלים

שמות וכינויים

מילים ומונחים

שתף תמונה

שתף משחק

"עד שאבא יחזור": עולמו של רובי

 / 

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.