"עד שאבא יחזור": משפחתו של רובי

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

"עד שאבא יחזור": משפחתו של רובי

בסיפור שהאזנו לו מתוארים טלטוליו של רובי בין בני משפחה שונים או מכרי המשפחה. לכל אחד מבני המשפחה הנזכרים בסיפור יש חלק בגלגוליו ובקורותיו.

נמחיש בדרך ויזואלית – באמצעות עץ משפחה – את הדמויות המרכזיות במשפחה. בעץ מובא מידע בסיסי על כל דמות. התלמידים יוסיפו מידע משלהם על חלקה של כל דמות בסיפורו של רובי. אפשר לכוון אותם בשאלות:

  • מה השפעתה של הדמות על חייו של רובי?
  • כיצד הדמות קשורה לסיפור בריחתו?
  • מהו יחסו הרגשי של רובי אל הדמות (אהבה, דחייה, דו-ערכיות) ומדוע?
שתף תמונה

שתף משחק

"עד שאבא יחזור": משפחתו של רובי

 / 

הספר מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה.