עד שאבא יחזור

יהודית רותם

הספר שאנו עומדים להאזין לו מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה. לפני ההאזנה לסיפורו, נתבונן בציורים המתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני השואה ובמהלכה. באמצעות הציורים ננסה להתחבר לתקופה של סיפורנו ולהבין את המקום שבו חי רובי.

שתף תמונה

שתף משחק
לקראת ההאזנה לספר

הקרינו לתלמידים את המצגת. במצגת מופיעות תמונות שצייר הצייר מאיר אקסלרוד, ללא כותרות והסברים.

לפני ההקרנה הנחו את התלמידים להתבונן היטב בציורים ולזהות את המתואר בהם. בקשו מהם לדמיין את העולם האמיתי המתואר בציורים ואת התחושות של הדמויות המופיעות בציורים.

בעקבות פעילות דמיון זו, בקשו מהתלמידים להציע חלוקה של הציורים לשתי קבוצות.

 

כעת חזרו על המצגת והפעם הוסיפו הסברים לכל ציור (בעת ההקרנה המקרין יכול לראות את ההסברים לתמונות בלחיצה על "הערות" בסרגל התחתון).

 

יהדות מזרח אירופה והשואה – פירוט התמונות במצגת

(צייר: מאיר אקסלרוד, חי בבלראוס וברוסיה 1902-1970)

 

החיים היהודיים לפני המלחמה:

עיירה יהודית – ה"שטעטל" הוא כינוי לעיירה שבה התגוררו יהודים רבים. בעיירות רבות במזרח אירופה היהודים היוו רוב בקרב התושבים, וברחובות נשמעה בעיקר שפת היידיש.

רחוב בעיר מינסק – יהודים רבים גרו כמובן גם בערים הגדולות (בציור – רחוב בעיר מינסק בבלארוס). בעיר פרשבורג (ברטיסלבה),שבה נולד גיבור הסיפור "עד שאבא יחזור", חיו עם פרוץ המלחמה כ-18,000 יהודים.

זוג יהודים במזרח אירופה

נער יהודי – רבים מיהודי מזרח אירופה שמרו על ביגוד אופייני מסורתי (זאת לעומת יהודי גרמניה, למשל, שלבשו בגדים מערביים יותר כמו חליפות). רובם עסקו במסחר מסוגים שונים. למשפחתו של רובי גיבור סיפורנו, למשל, הייתה חנות בגדי גברים.

 

עם פרוץ השואה:

אקציה (גירוש) – כאשר הגיעו הנאצים לערי מזרח אירופה, הם גירשו רבים מן היהודים לגטאות או למחנות ריכוז והשמדה. כאן נראית קבוצת ילדים שנשלחת למחנה ריכוז.

במחנה הריכוז – בציור נראים אסירים יהודים במחנות עבודה וריכוז. במחנות שררו תנאים איומים של רעב, קור ומחלות, ורוב האסירים נרצחו או מתו כתוצאה מתנאי החיים הקשים.  

 

התמונות נחלקות ל"לפני" ו"אחרי": ארבעת הציורים הראשונים מתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני עליית השלטון הנאצי, ושני הציורים האחרונים מתארים את עולמם במהלך השואה. מצבים רבים שהיו אופייניים ליהודים בשואה אינם מתוארים בציורים, למשל: הסגירה בגטאות, רעב, הפרדת משפחות, מחבוא, הרג.

 

שאלות:

  • גם בתמונות של "לפני" השואה, הדמויות אינן נראות שמחות. מדוע לדעתכם? (במזרח אירופה היו פרעות, אנטישמיות והתנכלויות ליהודים עוד קודם לשואה)
  • בעוד חלק מן הציורים שמתארים את ה"לפני" הם בצבע אחד (עיפרון או דיו – "טוש"), הציורים מן השואה צבעוניים מאוד. מדוע לדעתכם טרח הצייר על צבעוניות עזה בציוריו אלה?

 

בעקבות ההתבוננות בציורים, שוחחו על חייו של ילד באותה תקופה:

  • אילו תחושות ורגשות עולים בו?
  • אילו שינויים מתחוללים בחייו?

 

כעת נאזין לסיפורו של רוֹבּי, שנולד בעיר פרשבורג (ברטיסלבה) שבסלובקיה והיה בן 7 כאשר כבשו הנאצים את עירו.

עד שאבא יחזור

 / 

יהודית רותם

הספר שאנו עומדים להאזין לו מספר על רוֹבּי (רוברט) קסטנר, ילד אחד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה. לפני ההאזנה לסיפורו, נתבונן בציורים המתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני השואה ובמהלכה. באמצעות הציורים ננסה להתחבר לתקופה של סיפורנו ולהבין את המקום שבו חי רובי.