"עד שאבא יחזור": מסע מצויר לעבר

הספר שאנו עומדים להאזין לו מספר על רוֹבּי (רוברט) קַסְטְנֶר, ילד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה. לפני ההאזנה לסיפורו נתבונן בציורים המתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני השואה ובמהלכה. באמצעות הציורים ננסה להתחבר לתקופה שבה מתרחש סיפורנו ולהבין את המקום שרובי חי בו.

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
  • הקרינו לתלמידים את המצגת. במצגת מופיעות תמונות שצייר הצייר מאיר אֶקְסֶלְרוֹד עם כותרות בלבד וללא הסברים.
  • לפני ההקרנה הנחו את התלמידים להתבונן היטב בציורים ולזהות את המתואר בהם. בקשו מהם לדמיין את העולם האמיתי המתואר בהם ואת התחושות של הדמויות המופיעות בהם.
  • בעקבות פעילות זו בקשו מהתלמידים להציע חלוקה של הציורים לשתי קבוצות.

כעת חזרו על המצגת והפעם הוסיפו הסברים לכל ציור בלחיצה על אייקון העין.

התמונות נחלקות ל"לפני" ו"אחרי": ארבעת הציורים הראשונים מתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני עליית השלטון הנאצי, ושני הציורים האחרונים מתארים את עולמם במהלך השואה. מצבים רבים שהיו אופייניים ליהודים בשואה אינם מתוארים בציורים, למשל: הסגירה בגטאות, רעב, הפרדת משפחות, מחבוא, הֶרג.

 

לשיחה:

  • גם בתמונות של "לפני" השואה הדמויות אינן נראות שמחות. מדוע לדעתכם? (במזרח אירופה היו פרעות, אנטישמיות והתנכלויות ליהודים עוד קודם לשואה)
  • חלק מן הציורים שמתארים את ה"לפני" מצוירים בצבע אחד (עיפרון או דיו ["טוש"]), ואילו הציורים מן השואה צבעוניים מאוד.מדוע לדעתכם הקפיד הצייר על צבעוניות עזה בציוריו אלה?

 

בעקבות ההתבוננות בציורים שוחחו על חייו של ילד באותה תקופה:

  • אילו רגשות עולים בו?
  • אילו שינויים מתחוללים בחייו?

 

כעת נאזין לסיפורו של רוֹבּי, שנולד בעיר פרשבורג (ברטיסלבה) שבסלובקיה והיה בן שבע כאשר הנאצים כבשו את עירו.

שתף תמונה

שתף משחק

"עד שאבא יחזור": מסע מצויר לעבר

 / 

הספר שאנו עומדים להאזין לו מספר על רוֹבּי (רוברט) קַסְטְנֶר, ילד שעולמו טולטל בעקבות מאורעות השואה. לפני ההאזנה לסיפורו נתבונן בציורים המתארים את העולם היהודי במזרח אירופה לפני השואה ובמהלכה. באמצעות הציורים ננסה להתחבר לתקופה שבה מתרחש סיפורנו ולהבין את המקום שרובי חי בו.