דף מלווה השתלמות

פנים אחרות: כלים מקוונים להוראת ספרות

פירוט ההרצאות והמפגשים

איך עושים את זה? כלים חדשניים להוראת ספרות

המיומנויות של דיון, קריאה וכתיבה משתלבות תדיר בשיעור ספרות, אך שימוש בהן במרחב המקוון הוא מאתגר ומעלה דילמות פרקטיות ומהותיות כאחד. המפגשים יוקדשו לבחינה של מיומנויות אלה, תוך חשיפה לכלים מעשיים הניתנים לשילוב במהלך ההוראה המקוונת. המפגשים ילוו בהדגמות מתוך טקסטים מתכנית הלימודים בספרות בתיכון ובחטיבה.

מילה טובה: דיון מקוון כאפשרות למפגש

דיון הוא הנדבך המרכזי עליו מושתת שיעור הספרות. במפגש נתנסה בכלים שונים שמטרתם לייצר שיח ושותפות בין הלומדים בדרכים שונות ומותאמות לעולם המקוון.

מילים, מילים: כתיבה כחיבור ופרשנות

הכתיבה היא אחד מדרכי הביטוי של הלומד, וכלי מרכזי להבנת טקסטים ולמעשה הלימוד – במיוחד במרחב המקוון. במפגש זה נכיר כלים מקוונים שונים לשימוש בכתיבה במהלך השיעורים, תוך דגש על הכתיבה כמייצרת מפגש ושותפות.

בקול גדול: משחקיות בקריאה

שיעור ספרות יוצא וחוזר אל הטקסט,ולרוב מתרחשת קריאה על ידי התלמידים או המורה, בקול או באופן אישי. במפגש נחשוב על פעולת הקריאה במרחב המקוון ונתנסה באפשרויות שונות של קריאת הטקסט, והמטרות השונות שקריאות אלה משרתות.

של מי הסיפור הזה? הוראה לפי סוגות

במפגשים אלה ננסה למקד את האתגרים השונים של הוראת כל אחת מהסוגות במרחב המקוון. בכל מפגש נעסוק גם בנושאים מהותיים שעולים בהוראה המקוונת, בהתייחס לז'אנר הספציפי.

קצר וקולע: על האתגרים והאפשרויות בהוראת שירה

מפגש זה יוקדש להוראת טקסט קצר ומרוכז, שתוכנו וצורתו הם לרוב מורכבים ומאתגרים. נדבר על השימוש בפלטפורמות ויזואליות, המאפשרות עבודה על הקניית אמצעי עיצוב ופרשנות.

עוד סיפור אחד ודי: הוראת הסיפור הקצר, סינכרוני וא-סינכרוני?

הוראת טקסט בינוני דורשת לרוב מערך שיעורים. במפגש זה נדון במבנה של יחידת הוראה המורכבת ממספר מפגשים, בדגש על הוראה היברדית ושילוב שיעורים סינכרוניים וא-סינכרוניים.

איזו דרמה! הוראת הרומן והדרמה בלמידה מרחוק

הרומן והדרמה הן הסוגות הארוכות ואולי המורכבות ביותר להוראה מרחוק. במפגש נעסוק בשאלות של למידה עצמאית, וכן בנושא של הערכה.

אודות ההשתלמות
יום רביעי 19.8
16:00-16:50

איך עושים את זה? כלים חדשניים להוראת ספרות שלוש הרצאות במקביל:

1. מילה טובה: דיון מקוון כאפשרות למפגש

2. מילים, מילים: כתיבה כחיבור ופרשנות

3. בקול גדול: משחקיות בקריאה

17:00-17:50

של מי הסיפור הזה? הוראה לפי סוגות שלוש הרצאות במקביל:

1. קצר וקולע: על האתגרים והאפשרויות בהוראת שירה

2. עוד סיפור אחד ודי: הוראת הסיפור הקצר, סינכרוני וא-סינכרוני?

3. איזו דרמה! הוראת הרומן והדרמה בלמידה מרחוק

18:00-19:00

"תמונות לחדר הסגור": חינוך, ספרות וקולנוע בעידן הקורונה ד"ר יובל ריבלין

יום חמישי 20.8
10:00-10:50

איך עושים את זה? כלים חדשניים להוראת ספרות שלוש הרצאות במקביל

1. מילה טובה: דיון מקוון כאפשרות למפגש

2. מילים, מילים: כתיבה כחיבור ופרשנות

3. בקול גדול: משחקיות בקריאה

11:00-11:50

של מי הסיפור הזה? הוראה לפי סוגות שלוש הרצאות במקביל:

1. קצר וקולע: על האתגרים והאפשרויות בהוראת שירה

2. עוד סיפור אחד ודי: הוראת הסיפור הקצר, סינכרוני וא-סינכרוני?

3. איזו דרמה! הוראת הרומן והדרמה בלמידה מרחוק

12:00-13:00

על טקסטים במרחבים חדשים שלומי חתוכה

שימו לב, ההרשמה להשתלמות הסתיימה. מחכים להפגש בזום!

*ההשתלמות תתקיים בזום. האירוע ללא עלות אך מחייב הרשמה מראש. אנא הקדימו הרשמתכם.
סגירה