"יש ילדים זיגזג": מה לומדים מהפתיח?

נצטרף למסעו של נונו גיבור הספר בעקבות סיפור חייו וחיי הוריו

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

"פתיחת סיפור היא כמעט תמיד התקשרות חוזית בין הכותב לבין הקורא"

(עמוס עוז מתחילים סיפור עמ' 11)

כוונת הדבר היא, שבפתיחת סיפור בדרך כלל מגדיר הכותב במה עוסק סיפורו, ומיהן הדמויות שיעמדו במרכזו.

נאזין לפתיחת סיפורו של דויד גרוסמן "יש ילדים זיגזג", וננסה להבין מן הפתיח מהו ה'חוזה' שנחתם בין הסופר לקוראים (והמאזינים):

 

א. האזנה – פתחו את אפליקציית אייקאסט והאזינו לפתיחת הספר "יש ילדים זיגזג" (כל תלמיד באוזניות שלו או באופן כיתתי) עד דקה 2:40.

כדי להכניס את התלמידים לאווירה, הקרינו ברקע תצלום של תחנת הרכבת בירושלים בשנת 1957, השנה בה נולד גיבור הספר – אמנון.

בקשו מהתלמידים לרשום לעצמם במהלך ההאזנה ולאחריה את רשימת הדמויות המרכזיות הנזכרות בקטע.

בעקבות ההאזנה על התלמידים להציע: מי הדמות המרכזית? מה מאפיין אותה? מיהן הדמויות האחרות, מה מאפיין אותן, ומה הקשרים בין כל אחת מהן לדמות הראשית?

 

ב. ניסוח החוזה – בעזרת דף העבודה, כל תלמיד ינסח את ה'חוזה' שנחתם בין הקורא לסופר בפתיחת הספר:

-        המאורע המרכזי בסיפור

-        מערכת היחסים שבמרכז הסיפור

-        הדמות הראשית בסיפור

למסקנות האלה שנרשום בחוזה נשוב לאחר הקריאה.

שתף תמונה

שתף משחק

 

"יש ילדים זיגזג": מה לומדים מהפתיח?

 / 

נצטרף למסעו של נונו גיבור הספר בעקבות סיפור חייו וחיי הוריו