המאבק של מרטין לותר קינג – איך זה קשור אלינו?

הספר "מרטין" מגולל את סיפור חייו של מרטין לותר קינג ואת מאבקו בהפרדה ובגזענות בארצות הברית

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

אנו יכולים למצוא בסיפורו שלמרטין לותר קינג משמעות לחיינו-אנו בישראל. אומנם אין בישראל הפרדה ואפליה רשמיות מטעם החוק כשם שהיה בארצות הברית בילדותו של מרטין לותר קינג, אך אין זה מעיד על כך שהגזענות והאפליה אינן קיימות. אדרבה, הן עדיין קיימות בכל ארצות העולם. גם בארץ היו כבר בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל התקוממויות נגד יחס מפלה כלפי עדות שונות, ואלה מתקיימות עד היום. יש עדויות לכך שגם בישראל, ככל שצבע העור כהה יותר, האפליה והגזענות רבות יותר.

תוכלו לפתח דיון בכיתה או להציע את הנושא כעבודת חקר בבית.

הפנו את התלמידים לדוגמאות מארכיון הספרייה:

 

תנועת "הפנתרים השחורים"

התנועה קמה בשנות ה-70 בעקבות תחושת קיפוח עמוקה של הדור השני לעולי עדות המזרח. שמה של התנועה לקוח משם שלתנועת מרי בארצות הברית. חברי התנועה טענו בעיקר נגד קיפוח כלכלי, אך לא רק. הם העלו לתודעה את האפליה הגזעית הקיימת בצורה מוסווית או גלויה בציבור הישראלי.

פרשת ילדי תימן

במהלך השנים הראשונות לקום המדינה החלו להישמע טענות בדבר ילדי עולים חדשים מתימן אשר נעלמו מבתי החולים ונטען שנפטרו. הסערה פרצה מחדש בשנות ה-60, והוקמה ועדה לבדיקת העניין. מסקנתה הייתה שרוב הילדים נפטרו בבית החולים, אחדים נמסרו לאימוץ, וגורלם של כמה עשרות לא נודע. אף שתעלומת גורלם של הילדים האבודים לא נפתרה סופית, ברור כי התנשאות הממסד הרפואי והממשלתי כלפי ה"שחורים" הביאה להעלמת מידע מההורים על מצב ילדיהם.

 אפליה עדתית בבתי ספר

בבתי ספר שבהם יש למנהלים אוטונומיה להחליט אילו תלמידים יתקבלו ואילו לא, עולה פעמים רבות טענה לאפליה על רקע גזעי. בכמה מקרים הוצגו טפסים לקבלת תלמידים במוסדות בחברה החרדית שבהם נדרש לציין את שם המשפחה כמהדורות אחורה. טפסים אלה משקפים את הרצון לברר את שייכותו החברתית-עדתית של כל תלמיד. תנועת ש"ס הוקמה על רקע אפליה כזו. לימים הופנו כלפי תנועת ש"ס טענות שהקמת התנועה והרשת החינוכית שלה חיזקו את ההפרדה במקום לסייע לביטולה.

  • מכתב על הפרדה בין אשכנזים לספרדים בבית הספר

 

אפשר להביא גם דוגמאות מהעיתונות בתקופתנו ליחס מפלה בין אזרחים בגלל צבע עורם. למשל הפרדה בין יוצאי אתיופיה לאחרים בגנים ובבתי ספר, חשש לאכיפת יתר ולשימוש מופרז בכוח של המשטרה על פי צבע עור או המוצא.

שתף תמונה

שתף משחק
פתיחה
  • יחס משפיל, אלימות ואפליה כלפי שחורים

פרק ראשון: מההתחלה ועד 5:30; מדקה 6:26 עד 10:00

פרק שני: מתחילת הפרק ועד 4:00; מדקה 6:45 ועד 8:26

פרק שלישי: מדקה 8:15 ועד 10:34

בעיתונות:

מלון ללבנים בלבד

איסור שימוש בברזיות

מחאות נגד חינוך משותף

עושים שפטים בכושים

רשימות בשחור ולבן – רשמי תייר בארצות הברית

  • נקודות אור מעודדות

פרק שלישי: מדקה 11:19 ועד סוף הפרק

פרק רביעי: מתחילת הפרק ועד 4:09

בעיתונות:

סטודנטים נגד אפליה גזעית

אדם לבן נאסר על כניסתו לקפה "לצבעונים בלבד"

  • תחילת ההתקוממות: מקרה רוזה פארקס וחרם האוטובוסים של מונטוגומרי

פרק חמישי: מדקה 9:20 ועד סוף הפרק

בעיתונות:

רוזה פארקס והחרם

נמשך החרם במונטוגומרי

  • התקוממות בערים נוספות: שביתת השבת של הסטודנטים באולבני ומעצרי מרטין לותר קינג

פרק שישי: מדקה 9:13 ועד 11:11; מדקה 14:10 עד 18:58; מדקה 20:31 ועד סוף הפרק

בעיתונות:

נעצרו בהפגנות נגד אפליה גזעית

הכומר קינג למאסר

  • רבים מצטרפים, ההתנגדות מתגברת  

פרק שישי: מדקה 18:58 ועד 20:31

פרק שביעי: כל הפרק

פרק שמיני: מתחילת הפרק ועד 1:01

בעיתונות:

אנשי מסע החירות הוכו במיסיסיפי

רבנים הצטרפו למחאה

הצעת החוק של קנדי נגד אפליה גזעית

  • המצעד לוושינגטון

פרק שמיני: מדקה 1:24 ועד 7:09

בעיתונות:

המצעד לוושינגטון (תצלום)

לקראת המצעד (מאמר מערכת)

סיקור המצעד

  • ההתנגדות לצעדי השוויון

פרק שמיני: מתחילת הפרק ועד 1:01; מדקה 7:10 ועד 7:55

בעיתונות:

רצח 4 ילדות בכנסיה

רצח של סגן שריף בידי הקו-קלוקס-קלאן

  • קבלת פרס נובל לשלום

פרק תשיעי: מתחילת הפרק ועד 2:35

בעיתונות:

פרס נובל לשלום למרטין לותר קינג

  • רצח מרטין לותר קינג

פרק תשיעי: 3:13 ועד סוף הפרק

בעיתונות:

תקציר של סיקור הרצח בתחנות רדיו שונות בארץ

על הרצח

הספד על קינג

המאבק של מרטין לותר קינג – איך זה קשור אלינו?

 / 

הספר "מרטין" מגולל את סיפור חייו של מרטין לותר קינג ואת מאבקו בהפרדה ובגזענות בארצות הברית