פעילות בעקבות האזנה לספר שמע

ריאיון עם דמות

מדריך למורה

כלי עבודה:

פתיחה

בפעילות זו נעמיק בספר באמצעות התמקדות באחת מן הדמויות בו והבנה של הספר מנקודת מבטה. התלמידים יראיינו את אחת הדמויות וישלחו את התוצרים למורה.

ראיון עם דמות
:
תהליך העבודה
  • בקשו מכל תלמיד לבחור את אחת מהדמויות בספר שירצו לראיין. זו אינה חייבת להיות אחת הדמויות הראשיות, אך מומלץ לבחור דמות שיש עליה די מידע בספר, ושנקודת המבט שלה בעלת חשיבות לעלילת הספר. הדמות יכולה להיות גם דמותו של מְסַפר חיצוני.
  • התלמידים יכתבו את השאלות שהם רוצים להפנות לדמות ואת התשובות שהיא עונה. הנחו אותם להיעזר בשאלות לשם פיתוח נושאים שבספר הם נרמזים בלבד, למשל מתחים או יחסים בין דמויות, להוסיף קשרים היסטוריים או להציף רגשות הנובעים מן העלילה.
  • אפשר לחלק את העבודה לזוגות, כך שתלמיד אחד יכתוב את השאלות והאחר את התשובות.
איך עושים
ראיון עם דמות
?

את הריאיון עצמו יוכלו לקיים באחד מהאמצעים הדיגיטליים הבאים (הסברים על אמצעים אלה מופיעים בדף לתלמיד):

  • צילום סרטון: שני תלמידים יְיצגו את המראיין ואת המרואיין. עליהם לבחור את אתר הצילום (אולפן חדשות, בית פרטי) ובהתאם לכך את אופי הריאיון. את הסרטון הם יעלו ל-YouTube או לאתר שיתופי אחר וישלחו את הקישור למורה.
  • הקלטת פודקאסט: גם כאן מומלץ לפעול בזוגות, אך אין זה הכרחי. אפשר להקליט במכשיר הטלפון שיחה או תשובות לשאלות בצורת דיבור שוטף, להעלות אותן לאתר SoundCloud ולשתף את התוצר עם המורה.
  • כתבה בעיתון: לאחר כתיבת השאלות והתשובות אפשר להציג אותן בפורמט של עיתון דיגיטלי, מומלץ בליווי תצלומי אילוסטרציה. אפשר ליצור כתבה בדף מסמך של Google Docs או באתר ייחודי לכך כמו Smore.  

סיכום

עִרכו סיכום כיתתי של המטלה. בסיכום תוכלו להציג קטעים קצרים מחלק מהראיונות. תוכלו לבקש מכמה תלמידים לערוך ריאיון חי, מוכן מראש או מאולתר במקום. לחלופין, אפשר לבקש מכמה תלמידים שבחרו בדמויות שונות לספר על תובנה מרכזית שעלתה מה"ריאיון" שלהם.

לפעילות תלמידים