פעילות בעקבות האזנה לספר שמע

פעילות יצירתית | חידון דיגיטלי

מדריך למורה

כלי עבודה:

FireBox

פתיחה

בפעילות זו התלמידים יוצרים חידון בעקבות הספר. יצירת החידון תיעשה בכלי דיגיטלי לבחירת המורה או התלמידים.

חידון דיגיטלי
:
תהליך העבודה
  • שִׁלחו את התלמידים לעמוּד ההסבר על הפעילות.
  • התלמידים יעבדו באופן אישי או בזוגות.
  • קִבעו מועד להצגת התוצרים בכיתה.
איך עושים
חידון דיגיטלי
?

המטרה: רענון הזיכרון לקראת לימוד מעמיק יותר של הסיפור באמצעות חזרה על פרטים שונים ממנו (היסטוריים, ערכיים, מידעיים)

האמצעי: יצירת חידון בתוכנת firebox  (ממשק בעברית) או opinionstage.

פתיח: לקראת הלימוד נרענן את זיכרוננו בספר ובתוכנו. התלמידים ייצרו חידון וישלחו אותו למורה ואםהם רוצים, גם לחבריהם. החידון יכול לעסוק בפריטי טריוויה הקשורים לעלילה, אך גם בנושאים מרכזיים בה.

הפעילות: התלמידים יכתבו לעצמם רשימת חידות ושאלות על הספר. פעולה זו דורשת לעיתים האזנה חוזרת לחלקים מהספר.

התלמידים יבחרו את הפלטפורמה שעליה יעבדו. כל אחת מהפלטפורמות דורשת הרשמה ובחירה בסוג החידון: באתר opinion stage עליהם לבחור Trivia Quiz; ב-firebox עליהם לבחור חידון לפי סוג השאלות שכתבו (בחירה מרובה, כן ולא וכו'). בפעילות לתלמידים יש הסבר על כל אחד מהאתרים.

סיכום

עם הסיום ולאחר השמירה יקבלו התלמידים קישור שאפשר להעתיקו ולשלוח את החידון למורה או גם לחבריהם. מומלץ להקרין כמה מהחידונים בכיתה בתחילת השיעור הבא ולעשות תחרות שהמנצח בה יהיה מי שידע לענות על מרב השאלות בחידונים של חבריו.

לפעילות תלמידים