המחלקה לספריות בתי ספר
במנהל הפדגוגי במשרד החינוך

המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית
בשיתוף המחלקה לספריות בתי הספר מזמינים ספרנים וספרניות ליום עיון מקוון
במסגרת השתלמות בית.ספרים בנושא

חדש על המדף

חידושים וחדשנות בספרות ילדים

יום ראשון, כ”ד בתמוז | 4.7,
13:30-10:00