התקנון המלא:

מועד הגשת היצירות: עד לתאריך כ"ו בכסלו התשפ"ג,20.12.2022.

התחרות מיועדת לתלמידים ולתלמידות בכיתות ז'-י"ב.

יש להגיש את היצירה בטופס הייעודי באתר.

היצירה צריכה להתייחס ישירות למשימת הכתיבה.

היצירה תכבד זכויות יוצרים. היצירה חייבת להיות יצירתו המקורית של התלמיד.

לא ניתן להגיש יצירה שהוגשה לתחרות בשנים קודמות.

הגשת היצירה כוללת אישור לפרסומה במגבלות זכויות יוצרים.

תיפסל יצירה שלא תעמוד בכללי תקנון זה.